Open Suse Partycje

Partycje systemu Ubuntu Linux dzielą się na podstawowe i logiczne. Użytkownik może wybrać 4 partycje podstawowe lub kombinację partycji podstawowej i logicznych.

Partycje danych

Jest to np. partycja rozruchowa, w której znajdują się katalogi i pliki albo normalne dane systemu Linux. Są to pliki, które służą do uruchamiania systemu i umożliwiają jego działanie.

Partycje wymiany

Są to partycje rozszerzające pamięć fizyczną komputera poprzez użycie partycji jako pamięci podręcznej.

Więcej