Via Ferrata Meiscules – Sella

Via Ferrata Meiscules – Sella
Please see my photo report:
Via Ferrata Meiscules